1-ca3175fd5f0149a6a1b24c9ebf6ce8a7a

Naar het VO

Kinderen die in groep 8 zitten, bereiden zich voor op de stap naar het voortgezet onderwijs, samen met hun ouders. Op school besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan. Hier vindt u nuttige informatie en links.

Informatie vanuit school

Op maandagavond 6 november organiseerden we een ouderavond, waarop we allerlei informatie gaven over de stap van onze school naar het voortgezet onderwijs.

Presentatie ouderavond

Tekengebied-1

POVO procedure

Alle scholen in de regio hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de procedure overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Open dagen en proeflessen

Hieronder delen we informatie die we van de scholen van voortgezet onderwijs ontvangen.

Dia1
Dia2
download (8)