IMG_2599

Naar het VO

Kinderen die in groep 8 zitten, bereiden zich voor op de stap naar het voortgezet onderwijs, samen met hun ouders. Op school besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan. Hier vindt u nuttige informatie en links.

Informatie vanuit school

Op 8 november organiseerden we ouderavond, waarop we allerlei informatie gaven over de stap van onze school naar het voortgezet onderwijs. Hieronder vindt u deze presentatie.

Dit schooljaar nemen we digitale Centrale Eindtoets van Cito af in april 2023. Klik hier voor meer info.

In deze informatiebrief leest u, wat we als school doen en wanneer:

Tekengebied-1

POVO procedure

Alle scholen in de regio hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de procedure overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Open dagen en proeflessen

Hieronder delen we informatie die we van de scholen van voortgezet onderwijs ontvangen.

download (8)