IMG_2599

Naar het VO

Kinderen die in groep 8 zitten, bereiden zich voor op de stap naar het voortgezet onderwijs, samen met hun ouders. Op school besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan. Hier vindt u nuttige informatie en links.

Informatie vanuit school

We organiseren een ouderavond op dinsdag 8 november om 20.00 uur. We geven dan allerlei informatie over de stap van onze school naar het voortgezet onderwijs.

Dit schooljaar nemen we digitale Centrale Eindtoets van Cito af in april 2023. Klik hier voor meer info.

Alle scholen in de regio hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de procedure overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Via deze link leest u hier meer over.

Open dagen en proeflessen

Hieronder delen we informatie die we van de scholen van voortgezet onderwijs ontvangen.

Klik hier voor de open dagen planner (VO gids).

image001 (1)