IMG_2602

Onze identiteit

De Prinses Margrietschool is een open christelijke school waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

Aan de hand van eigentijdse thema’s bespreken we met de kinderen wat waarden en normen vanuit Bijbelverhalen kunnen betekenen voor henzelf en hun omgeving. Elkaar vertrouwen, helpen, samenwerken, plezier hebben met elkaar en meedoen zijn daarbij de uitgangspunten.Respect hebben voor en vertrouwen hebben in elkaar leiden tot een positief schoolklimaat.

Methode Trefwoord

We werken in alle groepen met de methode Trefwoord. De methode heeft iedere dag een kalenderplaat om samen over te praten en daarnaast een gedicht, spel, lied of (Bijbel)verhaal als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. De uitwerking van het thema is verschillend voor de onder-, midden- en bovenbouw. Enkele dagen per jaar openen we door vieringen met de kinderen voor te bereiden.

Samen sparen voor een ander

Vanuit onze levensvisie leren we kinderen te denken aan een ander of mensen in nood en komen we in actie voor maatschappelijke (goede) doelen. We stimuleren daarmee wereldburgerschap. We willen kinderen helpen bij te dragen aan de samenleving. In elke klas staat een spaarpot en elke periode (tussen de vakanties) kiezen we een nieuw doel uit.