IMG_8180

Onze identiteit

Onze identiteit

De Prinses Margrietschool is een open christelijke school waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is.

Aan de hand van eigentijdse thema’s bespreken we met de kinderen wat waarden en normen vanuit Bijbelverhalen kunnen betekenen voor henzelf en hun omgeving. Elkaar vertrouwen, helpen, samenwerken, plezier hebben met elkaar en meedoen zijn daarbij de uitgangspunten.Respect hebben voor en vertrouwen hebben in elkaar leiden tot een positief schoolklimaat.

Methode Trefwoord

We werken in alle groepen met de methode Trefwoord. De methode heeft iedere dag een kalenderplaat om samen over te praten en daarnaast een gedicht, spel, lied of (Bijbel)verhaal als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema. De uitwerking van het thema is verschillend voor de onder-, midden- en bovenbouw. Enkele dagen per jaar openen we door vieringen met de kinderen voor te bereiden.

Samen in actie voor een ander

Vanuit onze levensvisie willen we kinderen leren te denken aan mensen dichtbij of ver weg die in nood zijn of hulp kunnen gebruiken. We bieden kinderen de mogelijkheid om enkele keren in een schooljaar in actie te komen. We stimuleren daarmee wereldburgerschap. We leren kinderen ‘zich te oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze problemen oplossen’. We willen ze helpen bij te dragen aan de samenleving: Samen leven, leren en doen!