1-6cd90f814300446f94787b65fb9082e5

Aandacht en plezier

Aandacht en plezier

De Prinses Margrietschool is een open christelijke basisschool. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich welkom voelen. Pas dan kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Vanuit onze identiteit en de Kanjertraining die we geven, besteden we extra aandacht aan normen en waarden. Elkaar vertrouwen en helpen, samenwerken, plezier hebben met elkaar en meedoen zijn daarbij de uitgangspunten. De kernwaarden die passen bij onze school zijn: aandacht, samen, respect en groei.

Veilige en vertrouwde basis

Bij het samenstellen van groepen zorgen we ervoor dat ieder kind zich veilig en vertrouwd kan voelen in de groep. Dit ‘thuisgevoel’ in de groep zorgt voor een goede basis. Onze leerkrachten brengen afwisseling en variatie aan in de lessen, wat ook het plezier en de betrokkenheid vergroot.

Samen

We vinden het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met de kinderen en hun ouders. De lijnen zijn kort en na schooltijd kunt ons altijd benaderen. Ouders voelen dat we echt oog voor de kinderen hebben.