IMG_8170

Brede onderbouw (groep 1-3)

Brede onderbouw (groep 1-3)

Echt kind zijn houdt in heerlijk kunnen spelen, ontdekken en leren. Nieuwe dingen ervaren in de wereld om je heen. Op de Margrietschool leren jonge kinderen spelenderwijs en prikkelen leerkrachten hun nieuwsgierigheid.

Spelend leren

Jonge kinderen verkennen hun wereld op een geheel eigen manier. Hier is onze onderbouw op ingericht. De kinderen ontdekken van alles terwijl ze aan het spelen zijn en verbinden die inzichten met kennis die ze al hebben, of net hebben gehoord tijdens een instructie.

Groep 1, 2 én 3 samen

Bewust zitten de kinderen uit groep 1, 2 én 3 samen in de onderbouw. Onze onderbouw bestaat dit jaar uit 4 groepen 1-2 en 2 groepen 3. We hebben gezamenlijke ruimten, waar kinderen samen spelen en leren en elkaar ontmoeten. De leerkrachten werken samen en bedenken op welke passende manier ieder kind al spelend en lerend ontwikkelt.

De jonge kinderen trekken zich op aan de oudere kinderen en krijgen alle ruimte voor hun ontwikkeling. Voor de kinderen uit groep 3 is het heel fijn om ook nog spelend te kunnen leren. In groep 3 wordt in de ochtend voornamelijk aandacht besteed aan het leren lezen, rekenen en schrijven. In de middag is er meer aandacht voor spel. Gedurende het jaar vindt er een verschuiving plaats wat betreft het aanbod van spel voor een natuurlijke overgang naar groep 4.

Ouders vragen zich soms af of de kinderen dan wel lezen, rekenen en schrijven, zoals dat gebruikelijk is in groep 3. Uiteraard! Het mooie van deze manier van werken is dat dit een doorgaande leerlijn is vanuit de leerjaren 1 en 2. De reken- en taaldoelen worden op niveau geïntegreerd in het spel en de opdrachten. En spelsituaties sluiten aan bij de ‘zone van de naaste ontwikkeling’, zodat er steeds iets nieuws geleerd wordt.

Alle kinderen van leerjaar 3 krijgen gerichte instructies en begeleiding bij de oefenstof die ze (op niveau) aangeboden krijgen. Leerkrachten maken gebruik van elkaars kennis en expertise, om kinderen een aanbod op maat te geven. Daarbij kunnen ze ondersteund worden door een onderwijsassistent of stagiair. Kinderen werken in hun eigen groep, maar ook samen met andere groepen. Zo leren we van en met elkaar!

Onze onderbouw is gehuisvest aan de Kersegaarde. Hier hebben we mooie ruime lokalen en twee speelleerpleinen. Buiten is een groot plein waar kinderen heerlijk kunnen spelen.