IMG_2926

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

De Margrietschool heeft met haar eigentijdse onderwijs een goed aanbod voor ieder kind. We zorgen voor voldoende uitdaging voor kinderen die meer aankunnen en hebben aandacht voor kinderen die meer instructie nodig hebben. Onze onderwijsassistenten bieden ondersteuning in en buiten de groep.

Verrijking of juist praktijkgericht

Soms heeft een kind baat bij praktisch leren, door meer te ‘doen’. Deze talenten willen we ook tot bloei laten komen en daarvoor hebben we één dagdeel per week een praktijkgroep. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben we één dagdeel per week een verrijkingsgroep.

Day a Week School

Kinderen die naast de verrijkingsgroep nog meer uitdaging nodig hebben, komen ook in aanmerking voor de Day a Week School (DWS). De Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen vanaf groep 5 die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden.

De Day a Week School brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen uit Nieuwegein één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten. De doelstelling van de Day a Week School is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren.

Kijk voor meer informatie op: www.fluenta.nl en https://www.dayaweekschool.nl.