IMG_2860

Kinderopvang

Kinderopvang

Op de Margrietschool werken we nauw samen met KMN Kind & Co en er gaan ook kinderen naar de kinderopvang van De Toverfluit, BSO Wijs en gastouderopvang De Vlindertuin. Er is dus een ruime keuze in kinderopvang.

KMN Kind & Co

In ons scholencomplex van Batau-Zuid is opvang mogelijk door Kind & Co Ludens. Zij maken binnen ons gebouw aan de Kersegaarde gebruik van lokalen, het schoolplein en de gymzaal. Kind & Co Ludens biedt de kinderen diverse leuke activiteiten aan. Je kind mag meedoen, maar wordt nergens toe verplicht. De opvang zien we echt als vrije tijd en ontspanning.

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen via: www.kindencoludens.nl

Andere aanbieders

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om gebruik te maken van andere aanbieders van naschoolse opvang in Nieuwegein. Je kunt meer informatie vinden via:

Kinderopvang

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de kinderopvang. Voor het maken van een afspraak, inschrijving of het inwinnen van meer informatie kun je contact opnemen via: