IMG_2803

Actief leren

Leren doe je niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. We stimuleren een actieve werkhouding bij de kinderen. We organiseren ook buitenlessen en -activiteiten, maken gebruik van leskisten (van Buitenwijs) en doen mee aan activiteiten van Kunst Centraal.

Leren en onderzoeken

Waar in de onderbouw kinderen spelend en ontdekkend leren binnen thema’s, hebben kinderen in de midden- en bovenbouw behoefte aan meer onderzoekend leren. Want een nieuwsgierig kind is een lerend kind. Het wil lezen, informatie opzoeken en die informatie begrijpen. We bieden de kinderen een rijke leeromgeving, waarin hier ruimte voor is.

Thematisch werken

Met de methode IPC (International Primary Curriculum) bieden we groep 4 t/m 8 creatieve en zaakvakken als geschiedenis en aardrijkskunde aan als één geheel. IPC bestaat uit units met stimulerende en uitdagende thema’s voor kinderen. Een unit duurt gemiddeld 4 tot 8 weken en we maken gebruik van de leerwand, zodat kinderen hun doelen en ontwikkeling zien.

Met IPC willen we ons onderwijs zo boeiend, actief en zinvol mogelijk maken. Een unit (thema) begint met een startactiviteit, dan kijken we wat kinderen al weten: de kennisoogst. Vervolgens gaan we met het thema aan de slag, door onderzoek, kennisuitwisseling en verwerkingsopdrachten. Iedere unit wordt op een leuke manier afgesloten, bijvoorbeeld met een presentatie of werkstuk.

Omdat we een nieuwe methode voor lezen hebben (Blink lezen), onderzoeken we of een vergelijkbare methode (Blink wereld geïntegreerd) nog beter aansluit bij ons aanbod.

Kindgericht onderwijs

In ons onderwijs is de brede ontwikkeling van het kind ons uitgangspunt. Leren is meer dan kennis opdoen, leren lezen, rekenen en schrijven. We willen kinderen goed voorbereiden op de toekomst, in brede zin! En vooral dat ze eind groep 8 onze school gelukkig en vol zelfvertrouwen verlaten! We stimuleren zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid en vinden samenwerken (zowel leerlingen als leerkrachten), doorzettingsvermogen en zelfreflectie ook belangrijke vaardigheden die we willen ontwikkelen.

De leerkrachten verdelen taken, geven gerichte instructies, hebben tijd om groepjes kinderen apart te nemen en bieden zo ondersteuning waar dat nodig is. Samenwerken met kinderen in andere groepen of leerjaren is bij ons vanzelfsprekend. De kinderen leren elkaar goed kennen en komen meer in contact met andere groepen.