IMG_2803

Actief leren

Actief leren

Leren doe je niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. We stimuleren een actieve werkhouding bij de kinderen. We organiseren ook buitenlessen en -activiteiten, maken gebruik van leskisten (van Buitenwijs) en doen mee aan activiteiten van Kunst Centraal.

Leren en onderzoeken

Waar in de onderbouw jonge kinderen spelend en ontdekkend leren binnen thema’s, hebben kinderen in midden- en bovenbouw veel meer behoefte aan leren en onderzoeken. Want een nieuwsgierig kind is een lerend kind. Een nieuwsgierig en onderzoekend kind wil informatie opzoeken, stelt vragen, leest teksten en wil die informatie begrijpen.

Thematisch werken

Met de methode Blink Wereld bieden we groep 5 t/m 8 zaakvakken als natuur, geschiedenis en aardrijkskunde aan als één geheel. Blink Wereld bestaat uit aantrekkelijk lesmateriaal met stimulerende en uitdagende thema’s voor kinderen.

Blink Wereld heeft een heldere structuur. Thema’s zijn hierin leidend. Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod. Inclusief burgerschap.

In elk thema werken de kinderen samen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun leven.

De thema's van Blink wereld sluiten ook naadloos aan op Blink lezen, de methode die we gebruiken voor (technisch en begrijpend) lezen. Wij zien dat dit een grote meerwaarde biedt in de kennis en vaardigheden die kinderen opdoen.

Kindgericht onderwijs

In ons onderwijs is de brede ontwikkeling van het kind ons uitgangspunt. Leren is meer dan kennis opdoen, leren lezen, rekenen en schrijven. We willen kinderen goed voorbereiden op de toekomst, in brede zin! En vooral dat ze eind groep 8 onze school gelukkig en vol zelfvertrouwen verlaten! We stimuleren zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid en vinden samenwerken (zowel leerlingen als leerkrachten), doorzettingsvermogen en zelfreflectie ook belangrijke vaardigheden die we willen ontwikkelen.

De leerkrachten verdelen taken, geven gerichte instructies, hebben tijd om groepjes kinderen apart te nemen en bieden zo ondersteuning waar dat nodig is. De onderwijsassistent kan daarbij assisteren. We werken veel in de eigen groep, maar stimuleren ook het samenwerken met kinderen van andere groepen.