IMG_2318

Missie en visie

Missie en visie

Ons motto is: ‘Samen leven, leren en doen!’ We zijn actief en betrokken en spannen ons dagelijks in voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Vanuit onze identiteit besteden we extra aandacht aan normen en waarden. Elkaar vertrouwen en helpen, samenwerken, plezier hebben met elkaar en meedoen zijn daarbij de uitgangspunten.

Enkele kenmerken die passen bij onze visie:

 • een veilige en vertrouwde basis;
 • samenwerken;
 • een rijke leeromgeving;
 • flexibel groeperen;
 • een optimale ontwikkeling voor ieder kind;
 • toekomstgericht.

Wat onderscheidt de Margrietschool van andere scholen? Deze vraag krijgen we regelmatig gesteld als nieuwe ouders kennismaken met onze school. Op onze school…

 • … gaat leren verder dan kunnen lezen, rekenen of schrijven. Verder dan kennis opdoen en feiten leren. We trainen (brede) vaardigheden en leren wat leren is. Ontdekken waar je hart ligt. Een goede voorbereiding op de toekomst, in brede zin!
 • … staat het kind centraal. Jonge kinderen leren vooral spelend en ontdekkend en oudere kinderen meer onderzoekend . Ze hebben plezier en zijn betrokken en gemotiveerd. Leerkrachten prikkelen hun ontwikkeling en geven kinderen inzicht in hun leerproces.
 • … geven we kwalitatief goede lessen (vanuit eigentijdse didactische inzichten) en gaan we uitdagingen aan, zoals kindgericht onderwijs en flexibele organisatievormen.
 • … beginnen we ieder schooljaar met ‘de gouden weken’, waarin we extra tijd en aandacht schenken aan groepsvorming en -dynamiek, zodat ieder kind zich thuis voelt in de klas.
 • … gaan we voor een goede kwaliteit van ons onderwijs. We weten waar we tevreden over zijn, maar kijken ook kritisch waar voor ons nog kansen liggen voor verbetering. Daar betrekken we ook kinderen (leerlingenraad) en ouders (thema-avond, medezeggenschapsraad, ouderraad) bij.
 • … hebben we de beschikking over moderne chromebooks, een goede ICT-infrastructuur en een moderne online leeromgeving, waardoor kinderen op eigentijdse wijze (digitaal) lesstof oefenen en verwerken, maar ook o.a. digitale basisvaardigheden leren.
 • … organiseren we leuke en gezellige activiteiten voor de kinderen en voor ouders.