IMG_2473

Samen met ouders

Samen met ouders

We werken graag samen met ouders om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Zowel thuis als op school. Om dit te kunnen realiseren hebben we regelmatig gesprekken met de ouders en hun kind(eren) en organiseren we ook andere ‘ontmoet-momenten’, zoals een gezinsactiviteit of ouderavond.

Startgesprekken

Een goede samenwerking met ouders is in het belang van een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom voeren we in de eerste weken van het schooljaar startgesprekken met ouders en kinderen om elkaar beter te leren kennen, en bespreken we wat we dit schooljaar willen bereiken. We stellen ook vast op welke manier we samen communiceren en plannen indien gewenst alvast enkele momenten.

Portfolio

We geven in februari en juli een portfolio mee. In dit portfolio laten je kind en de leerkracht zien hoe ze terugkijken op de ontwikkeling in de afgelopen periode. Het portfolio bespreken we tijdens de voortgangsgesprekken.

Goed contact belangrijk

Een goed contact tussen school en thuis bevordert het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind, dat staat vast. U bent altijd van harte welkom voor vragen of opmerkingen! Als u een korte mededeling heeft, dan kan dit via Parro gemeld worden of kunt u dit voor schooltijd doorgeven aan de leerkracht die op het plein staat. Wilt u iets vragen of bespreken wat meer tijd kost, dan kunt u een afspraak maken voor een moment na schooltijd of woensdagmiddag na 13.15 uur. I.v.m. de pauze maken we op de andere dagen geen afspraken tussen 14.45 - 15.15 uur. Voor een gesprek met de directeur of adjunct-directeur kunt u ook een afspraak maken of u loopt op goed geluk binnen.

Bent u tevreden? Vertel het gerust verder. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten: bespreek deze met ons. Wij gaan hierover graag in gesprek met u, om samen te bespreken wat in het belang is van uw kind op onze school.