IMG_2473

Samen met ouders

We werken graag samen met ouders om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Zowel thuis als op school. Om dit te kunnen realiseren hebben we regelmatig gesprekken met de ouders en hun kind(eren) en organiseren we ook andere ‘ontmoet-momenten’, zoals een koffieochtend of ouderavond.

Startgesprekken

Een goede samenwerking met ouders is in het belang van een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom voeren we in de eerste weken van het schooljaar startgesprekken met ouders en kinderen om elkaar beter te leren kennen, en bespreken we wat we dit schooljaar willen bereiken. We stellen ook vast op welke manier we samen communiceren en plannen indien gewenst alvast enkele momenten.

Portfolio

We geven in februari en juli een portfolio mee. In dit portfolio laten je kind en de leerkracht zien hoe ze terugkijken op de ontwikkeling in de afgelopen periode. Het portfolio bespreken we tijdens de voortgangsgesprekken.