IMG_2880

Kanjerschool

Kanjerschool

Om tot optimale leerresultaten te komen is het belangrijk dat je kind zich fijn en veilig voelt op school. Onze school geeft daarom Kanjertraining. Dit wordt zeer gewaardeerd door ouders. Door middel van deze training leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

We streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Wij zetten de Kanjertraining in om het onderlinge vertrouwen te versterken, maar ook voor het besef dat het goed is om elkaar te helpen.

De volgende Kanjerregels staan centraal:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas. We werken samen.
  • Niemand lacht uit. We hebben plezier.
  • Niemand blijft zielig. We doen mee.

Samen verantwoordelijk

De Kanjertraining is een samenspel tussen school, kinderen en ouders. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de goede sfeer op school. Het is dan ook van belang dat de uitgangspunten en doelstellingen bij ouders bekend zijn.

Meer weten?

Lees meer informatie over de Kanjertraining op: