81434920-2956357667710466-6203935222321381376-n_orig

Anglia-examens

Onze school is als enige school in Nieuwegein Anglia school. Meedoen aan Anglia-examens is voor veel kinderen een extra stimulans om hun Engels te verbeteren. Met materiaal van de website (en van school) bereiden kinderen zich zelfstandig voor op de examens. Aan het eind van het jaar worden de certificaten op feestelijke wijze uitgereikt tijdens een high-tea!

We nemen de volgende examens af en geven daarbij de groepen als richtlijn:

  1. First step: in november (groep 6) en april (groep 5)
  2. Junior level: in januari en april (groep 6 en 7)
  3. Primary level: in november (groep 7 en 8) en april (groep 6 en 7)
  4. Preliminary level: in januari (groep 8) en april (groep 7 en 8)
  5. Elementary level: in januari en april voor kinderen die preliminary hebben gehaald en het halen van dit niveau als uitdaging zien (niveau voortgezet onderwijs).
  6. Evt. hogere niveaus in overleg (en als andere niveaus behaald zijn).

Meer achtergrondinformatie

Ieder jaar stellen we de leerlingen van onze school in de gelegenheid om mee te doen met officiële Anglia-examens. Om het Engels nog meer te stimuleren, maakt de Prinses Margrietschool al vele jaren als enige school in Nieuwegein deel uit van het Anglia Netwerk. Het Anglia Netwerk Nederland bestaat inmiddels uit meer dan 350 scholen (PO, VO en ROC) die internationaal samenwerken om Engels te stimuleren en te structureren.

Kernactiviteit van het Netwerk zijn de examens. Momenteel kent Anglia tien algemene niveaus en vier Business English levels. De eerste 4 niveaus zijn geschikt voor de basisschool. Er is een duidelijke beschrijving van wat kinderen per niveau moeten beheersen. Een officieel erkend examen Engels blijkt veel leerlingen aan te spreken. De examens lopen via de Chichester University in Engeland.

Er zijn op onze school 3 examendata per jaar.

Via school kunnen kinderen zich inschrijven voor deelname aan een examen. Deze aanmeldingen worden vervolgens opgestuurd naar de universiteit in Chichester. Op de examendag zelf wordt het examen op school gemaakt en vervolgens weer opgestuurd naar Engeland, waar het nagekeken wordt. Binnen 6 weken krijgen de kinderen de uitslag en een bijbehorend internationaal certificaat. Deze certificaten worden aan het eind van het schooljaar op feestelijke wijze uitgereikt tijdens een high tea.

Zelf voorbereiden

We willen nogmaals benadrukken dat deelname aan Anglia een extra mogelijkheid is, om kinderen die Engels leuk en leerzaam vinden te stimuleren. We verwachten dan dat ze, evt. samen met u, zelfstandig gaan oefenen en voorbereiden. Dat kan via digitaal materiaal op onze website. We zullen alle kinderen die examen doen voorafgaand aan het examen een oefenboekje meegeven.

Om thuis te oefenen voor de verschillende niveaus, kan via school ook een oefenboek aangeschaft worden (step to …. Primary, preliminary, elementary of pre-intermediate). Als uw kind hier belangstelling voor heeft, stuur dan een mail naar infomargrietschool@fluenta.nl De kosten zijn € 27,50 per stuk.

Aanmelding voor de examens gaat via een digitaal opgaveformulier . Aan de deelname van een examen zijn kosten verbonden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zal de school ook een deel voor haar rekening nemen. Als u inschrijft, krijgt u vervolgens een (digitaal) betalingsverzoek via Parro.

Deelname aan het examen is geheel vrijblijvend. Als de kosten een probleem zijn, maar u uw kind wel in de gelegenheid wilt stellen om deel te nemen aan het examen, neem dan contact op met de directie.