IMG_0082-1

Info m.b.t. corona

Info m.b.t. corona

Wij volgen m.b.t. corona de landelijke GGD / RIVM richtlijnen.

De basisadviezen zijn:

  • Vaak handen wassen (bij binnenkomst, na iedere pauze, voor het eten)
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Klachten? Blijf thuis en doe een test
  • Zorg voor voldoende ventilatie

Heeft uw kind klachten of een positieve testuitslag? Kijk hier wat u moet doen.

Heeft uw kind een positieve testuitslag, geef dit dan door aan de school (bij voorkeur per mail: infomargrietschool@fluenta.nl) We informeren de ouders van betreffende klas dat er sprake is van een besmetting.

Ook personeel kan besmet raken en in quarantaine moeten. We doen altijd ons uiterste best om vervanging te vinden. Helaas is dit steeds moeilijker door het lerarentekort. Als er geen vervanging mogelijk is, kunnen we geen les geven en moeten de kinderen thuis blijven. We vragen u dan om uw kind thuis op te vangen of opvang te regelen. Mocht hier sprake van zijn, hoort u dit voor 7.30 uur van ons.

Via school zijn zelftesten verkrijgbaar. U kunt de leerkracht vragen of een mail sturen naar infomargrietschool@fluenta.nl

In de klas ventileren we, door aan beide kanten min. 1 raam open te hebben. In een aantal klassen / ruimten zijn CO2 meters. Voor de overige klassen zijn CO2 meters in bestelling. We verwachten dat deze uiterlijk voor de kerstvakantie geplaatst zijn.

Samenvatting sectorplan covid-19

Samenvatting sectorplan